List/Grid

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ Subscribe to ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

รายละเอียด ตู้น้ำมันหยอดเหรียญและสอดธนบัตร โครงตู้ เหล็กหนาพิเศษ มีช่องระบายอากาศด้านล่าง และด้านบน ขนาดถัง ถังเหล็ก 200 ลิตรต่อหนึ่งหัวจ่าย (ถังสำหรับใส่น้ำมันเฉพาะ) ที่หยอดเหรียญ รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท มีระบบตรวจสอบเหรียญปลอม ที่สอดธนบัตร รับธนบัตร 20, 50, 100, 500, 1000 บาท มีระบบสแกนธนบัตรปลอม แผงควบคุม โปรแกรมเสียงพูดแนะนำการใช้งาน… Read more »